İzle Feyz Al 14/08/2020 Doğum Sonrası Buzağı Bakımı Ve Besleme (Kolostrum Yönetimi) 1.Bölüm