Tarla Kontrolü

Tarla Kontrolü

Feyz Tarım bünyesinde bulunan mısır arazilerinde Presicon Planting firmasının ürünü olan Pogostıck ile bitkilerin homojen gelişimi , ekim kalitesi , bitki popüslayonu durumu incelenmiştir.